ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Voor zover de uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomsten niet afwijken, worden onze verkoopcontracten uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitzondering van die van de koper.